Pneumokokvaccine

Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse). Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne. Der vaccineres med Pneumovax, den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23), som forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernehindebetændelse.Vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til personer, som ikke er vaccineret med PPV23 indenfor de seneste 6 år.

Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis pneumokokvaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for IPS samt ældre der er fyldt 65 år, med forhøjet risiko for IPS på grund af kronisk sygdom. I løbet af foråret 2021 forventes det, at tilbuddet udvides yderligere til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for IPS.