Pneumokokvaccine

Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse). Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne. Der vaccineres med Pneumovax, den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23), som forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernehindebetændelse.Vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til personer, som ikke er vaccineret med PPV23 indenfor de seneste 6 år.

Ingen gratis vaccination mod pneumokok

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23, tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.